1994tik Zumaiako albisteak, Zumaiatik eta zumaiarrentzat.

ALDIZKARIA

  • Hilabetekaria
  • 2.460 irakurle
  • 800 ale

WEBGUNEA

  • Eguneko batezbesteko bisita kopurua: 4.091
  • Bisita kopurua azken urtean: 1.406.757
  • Ikusitako orri kopurua azken urtean: 3.584.741

BESTE hedabideAK