Euskaratik eta euskaraz, herritik eta herritarrentzat egindako komunikabide bat jarri zen abian 2014an, jarraipena emanez duela 22 urte, 1996an, hasitako bideari.

ALDIZKARIA

  • Hilabetekaria
  • 2.550 irakurle
  • 900 ale

WEBGUNEA

  • Eguneko batezbesteko bisita kopurua: 3.917
  • Bisita kopurua azken urtean: 1.324.112
  • Ikusitako orri kopurua azken urtean: 3.304.538

BESTE hedabideak